+31 (0) 315 230 314 info@impulz-expo.com

PRIVACY STATEMENT

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Daarom hebben we een privacy beleid opgezet. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Impulz Expo B.V.

In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met dit privacy beleid.

Impulz Expo B.V. gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons verschaft. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte naleving van deze wetgeving. Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunnen aan de Autoriteit worden gericht.

Impulz Expo B.V verwerkt persoonsgegevens in het kader van dienstverlening. Zo worden bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres verwerkt om contact met u op te kunnen nemen en de diensten te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze diensten, is het mogelijk om uw toestemming weer in te trekken middels een e-mail aan d.ansink@impulz-expo.eu. Voor zover mogelijk binnen de wettelijke kaders zullen wij uw gegevens dan niet langer verwerken.

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt slechts plaats binnen de EER.Wij zullen uw gegevens alleen aan derde partijen verstrekken wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan transporteurs om uw bestelling af te kunnen geven.

Impulz Expo B.V bewaart uw persoonlijke gegevens die op de website zijn vergaard zo lang als dit nodig is om de diensten, producten en informatie te verschaffen waar u om gevraagd heeft of zolang er een wettelijke plicht op ons rust om de gegevens te bewaren.

Impulz Expo B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via d.ansink@[at]impulz-expo.com.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzien, overdragen, corrigeren, of verwijderen van uw persoonsgegevens indienen bij Impulz Expo B.V. via het e-mailadres d.ansink@[at]impulz-expo.com. Elk verzoek zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, althans in ieder geval binnen vier weken.

Impulz Expo B.V behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op elk moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen. De meest up to date versie van ons privacy statement staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om ons privacy statement voor ieder gebruik opnieuw te lezen.

Impulz Expo B.V
Nijverheidsweg 5
7071 CH Ulft
Tel: 0315 230 314
d.ansink@[at]impulz-expo.com